Trích dẫn hay trong Đi Tìm Lẽ Sống của Victor Frankl

Đi tìm lẽ sống của Victor Frankl là quyển sách đã nhấc lên rồi là bạn sẽ không muốn buông. Mỗi quyển sách thường đến với con người ta vào lúc họ cần nhất. 

Nếu bạn chưa đọc quyển sách và đang có nhiều trăn trở về đời mình thì hẳn đây là lúc bạn nên thử đọc quyển sách. 

Nếu bạn đã đọc sách thì mời bạn cùng đọc lại một vài ý/ trích dẫn hay mà tác giả đã viết. Tip có ghi chú cả bản tiếng Việt và bản dịch của mình (có chỗ dịch thoát chút) để các bạn đối chiếu. Enjoy! 


1. So live as if you were living already for the second time and as if you had acted the first time as wrongly as you are about to act now!

Hãy sống như đang sống kiếp thứ 2 của mình. Như thể kiếp 1 bạn đã sống sai và giờ bạn muốn xé nháp, sống lại cho đúng!

2. Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment. 

Người ta không đơn giản chỉ tồn tại mà luôn quyết định sự tồn tại của mình, mình sẽ trở thành gì trong khoảnh khắc kế tiếp.

3. No man should judge unless he asks himself in absolute honesty whether in a similar situation he might not have done the same.

Không nên phán xét người khác trừ khi ta tự hỏi và trả lời trung thực với chính mình rằng nếu rơi vào tình huống tương tự ta sẽ không làm vậy.

4. Everything can be taken from a man but one thing: the last of human freedoms – to choose one’s attitude in any given set of circumstances, to choose one’s own way.

Người ta có thể bị lấy đi tất cả, ngoại trừ sự tự do cuối cùng của con người – đó là tự do chọn thái độ của mình trong bất kỳ tình huống nào, chọn sống theo cách của mình.

5. Those who have a ‘why’ to live, can bear with almost any ‘how’.

Những ai có lẽ sống, có thể biết cách chống chọi gần như mọi hoàn cảnh.

6. There was no need to be ashamed of tears, for tears bore witness that a man had the greatest of courage, the courage to suffer.

Không cần phải xấu hổ vì những giọt nước mắt, vì rằng nước mắt ấy là minh chứng cho sự can đảm lớn nhất, can đảm chịu đựng khổ đau.

7. When a person can’t find a deep sense of meaning, they distract themselves with pleasure.

Khi một người không cảm thấy điều gì thật sự ý nghĩa trong cuộc sống, họ tự đánh lạc hướng mình với các trò vui.

8. Emotion, which is suffering, ceases to be suffering as soon as we form a clear and precise picture of it.

Cảm xúc, điều có thể gây đau khổ, sẽ ngừng làm khổ đau ngay khi ta hình thành được một bức tranh rõ ràng và chính xác về cảm xúc đó.

9. Humor was another of the soul’s weapons in the fight for self-preservation.

Hài hước là một vũ khí khác của tâm hồn trong cuộc chiến sinh tồn.

10. Our current mental-hygiene philosophy stresses the idea that people ought to be happy, that unhappiness is a symptom of maladjustment. Such a value system might be responsible for the fact that the burden of unavoidable unhappiness is increased by unhappiness about being unhappy.

Về mặt sức khỏe tinh thần, chúng ta đề cao con người cần phải hạnh phúc, ai không hạnh phúc bị coi là không bình thường. Một hệ thống giá trị như vậy có thể là lí do cho bất hạnh không tránh khỏi tăng lên – người không hạnh phúc càng không hạnh phúc vì bị xã hội đánh giá là không hạnh phúc.

11. A man who could not see the end of his”provisional existence” was not able to aim at an ultimate goal in life.

Một người không thấy điểm cuối trong phần hiện hữu tạm thời của đời mình sẽ không thể đạt được mục tiêu chung cuộc cho cả đoạn đường đời. 

12. I do not forget any good deed done to me & I do not carry a grudge for a bad one.

Tôi không quên bất kỳ hành động tốt đẹp nào mà tôi nhận được và không mang theo một mối hận thù nào cho những điều xấu đã xãy ra với mình.

13. No one has the right to do wrong, even if wrong has been done to them.

Không ai có quyền được làm sai, ngay cả khi họ bị người khác làm sai với mình trước.

14. It is we ourselves who must answer the questions that life asks of us, and to those questions, we can respond only by being responsible for our existence.

Chính chúng ta phải trả lời các câu hỏi của cuộc sống, và chúng ta chỉ có thể trả lời những câu hỏi đó bằng cách chịu trách nhiệm cho sự tồn tại của chính mình.

15. In some ways suffering ceases to be suffering at the moment it finds a meaning, such as the meaning of a sacrifice

Theo một cách nào đó, đau khổ sẽ hết khi ta tìm thấy ý nghĩa của nó, chẳng hạn như đau khổ để hy sinh cho ai/ điều gì đó.

16. When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.

Khi chúng ta không thể thay đổi một tình huống được nữa, cũng chính là lúc chúng ta được thách thức để thay đổi bản thân mình.  

Nếu chưa đọc sách Đi Tìm Lẽ Sống, bạn có thể coi review và đặt mua trên Tiki

 

Bạn cũng có thể thích bài viết sau:

Nhà Giả Kim và những trích dẫn truyền cảm hứng

 

Leave a Comment

5 Shares