Trích dẫn hay trong Đi Tìm Lẽ Sống của Victor Frankl

di-tim-le-song

Đi tìm lẽ sống của Victor Frankl là quyển sách đã nhấc lên rồi là không muốn buông. Nếu bạn đã đọc xong sách đã lâu hay muốn đọc thử về câu trích dẫn từ sách để quyết định xem đây có phải là quyển sách cho mình không thì hãy click vào bài sau nhé.